Projekt I Norr

Norrsken

Aktuellt utlysningar Övre Norrland


Europeiska socialfonden (ESF)

Pågående utlysning inom Europeiska socialfonden finns här. Utlysningen är öppen 2016-12-015 till 2017-01-17 och prioriteras av Strukturfondspartnerskpet den 30 mars 2017.

Regionala utvecklingsfonden (ERUF)
Pågående utlysning inom Europeiska regionalfonden finns här. Utlysningen är öppen 2016-12-07 till 2017-02-09 och prioriteras av Strukturfondspartnerskapet den 14 juni 2017.

Ansök om medfinansiering hos Region Norrbotten
Regeringen har beslutat att det regionala utvecklingsansvaret från med den 1 januari 2017 övergår från Länsstyrelsen i Norrbottens län till Norrbottens läns landsting. I samband med överföringen av det regionala utvecklingsansvaret blir landstinget Region Norrbotten. 

Från och med 12 januari 2017 är du välkommen med din ansökan om medfinansiering till Region Norrbotten. Mer info finns här.


Övrigt om projektfinansiering


Regionala aktörer samverkar kring projektverksamhet

Under programperioden 2014-2020 samverkar de regionala aktörerna Kommunförbundet Norrbotten, Norrbottens läns landsting och Länsstyrelsen i Norrbotten för att stimulera projektverksamhet att nå ett högre mervärde för länets utveckling.   

Har du en idé som kan bidra till att utveckla Norrbotten?

Bidrar idén till att främja regional tillväxt så att fler vill flytta till Norrbotten, fler vill starta och utveckla företag eller att fler arbetstillfällen skapas?  

Ansökan om finansiering av projekt

Projektidéer ska vara nyskapande, intressera flera, bidra till att stärka länets konkurrenskraft och vara jämställdhetsintegrerade. Finansiering kan röra sig om regionala projekt eller delfinansiering till ERUF eller ESF.