Projekt I Norr

Norrsken

Aktuellt

Höstens ansökningsomgång 2016:2 inom regionalfonden och socialfonden stängdes i augusti respektive september. Länsstyrelsen i Norrbotten har beslutat att delfinansiera 8 stycken projekt. Läs pressmeddelandet här. 

Processen framåt: förvaltande myndigheter för strukturfonderna, dvs. Tillväxtverket och ESF-rådet kontrollerar att ansökningarna avser stöd som är förenligt med lagliga och formella krav. I november yttrar sig regionalt tillväxtansvariga myndigheter i regionen, dvs. Länsstyrelsen Norrbotten och Region Västerbotten över aktuella ansökningar innan strukturfondspartnerskapets sekreterare lägger fram ett samlat prioriteringsförslag. Den 14 december gör Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland sin prioritering bland ansökningarna. Förvaltande myndigheter fattar sedan beslut i enlighet med partnerskapets prioritering.

Regionala aktörer samverkar kring projektverksamhet
Under programperioden 2014-2020 samverkar de regionala aktörerna Kommunförbundet Norrbotten, Norrbottens läns landsting och Länsstyrelsen i Norrbotten för att stimulera projektverksamhet att nå ett högre mervärde för länets utveckling.   

Har du en idé som kan bidra till att utveckla Norrbotten?

Bidrar idén till att främja regional tillväxt så att fler vill flytta till Norrbotten, fler vill starta och utveckla företag eller att fler arbetstillfällen skapas?  

Ansökan om finansiering av projekt

Projektidéer ska vara nyskapande, intressera flera, bidra till att stärka länets konkurrenskraft och vara jämställdhetsintegrerade. Finansiering kan röra sig om regionala projekt eller delfinansiering till ERUF eller ESF.