Europeiska struktur- och investeringsfonder (ESI) 2014-2020 

EU-stöden ska bidra till smart och hållbar tillväxt för alla, vilket är det övergripande målet i den långsiktiga strategin Europa 2020.
Europakarta

EU:s strukturfonder är en viktig del av sammanhållningspolitiken som syftar till att minska regionala skillnader och ekonomisk ojämlikhet mellan människor inom EU.

Länsstyrelsen och Landstinget har möjlighet att delfinansiera olika EU-projekt som ligger i linje med den Regionala utvecklingsstrategin och andra regionala planer, program och strategier.

En ansökan om delfinansiering av EU-projekt ska lämnas in till tänkta delfinansiärer i god tid, senast 14 dagar, före EU-ansökan lämnas till förvaltande myndighet.

Det är viktigt att du tidigt tar kontakt med de olika finansiärerna angående din projektidé.

Länsstyrelsen har även som regionalt utvecklingsansvarig ett ansvar för att lämna yttranden över alla ansökta projekt till Strukturfondspartnerskapet.  Här kan ni läsa mer om de olika fonderna: