Regional projektfinansiering

Länsstyrelsen och Landstinget kan ge dig ekonomiskt stöd för projekt som gynnar den regionala tillväxten och utvecklingen.
lego

Länsstyrelsen och Landstinget arbetar gemensamt med att utveckla länet för allas bästa genom framåtsyftande utvecklingsinsatser och god myndighetsutövning.

Syftet med projektstöden är att stärka lokal och regional konkurrenskraft i alla delar av länet. Du kan söka projektstöd om du tillsammans med andra har en idé som ni vill genomföra i ett projekt.

Projektet ska vara något nytt, ligga utanför de ordinarie verksamheterna och vara väl avgränsat i tid. Resultatet av projektet ska vara till nytta för flera.

 

Länsstyrelsen Norrbotten  NLL