Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Du kan ansöka om företagsstöd och projektstöd i det svenska landsbygdsprogrammet för perioden 2014-2020.
Jordbruk
Landsbygdsprogrammet ska skapa förutsättningar för en ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling av landsbygden. Tillsammans med ett regionalt landsbygdsråd har Länsstyrelsen skrivit en regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet. Handlingsplanen är bland annat till för att kunna visa dig som söker stöd vilka ansökningar som prioriteras och varför.