Klimatklivet - lokala klimatinvesteringar

Organisationer, kommuner, myndigheter och företag kan söka klimatinvesteringsstöd. Stödet ska gå till klimatåtgärder på lokal nivå, i linje med lokala och regionala strategier.

Vinter i skogen

 

Syftet är att minska utsläppen av växthusgaser. Länsstyrelsen har fått i uppdrag att i samverkan med Naturvårdsverket och andra centrala myndigheter hantera stödet. Läs mer om Klimatklivet i länken till höger.

 

 

 Länkar