Projekt I Norr

Norrsken

Under programperiod 2014-2020 samverkar de regionala aktörerna Kommunförbundet Norrbotten, Norrbottens läns landsting och Länsstyrelsen i Norrbotten för att stimulera projektverksamhet att nå ett högre mervärde för länets utveckling.   

Har du en idé som kan bidra till att utveckla Norrbotten?

Bidrar idén till att främja regional tillväxt så att fler vill flytta till Norrbotten, fler vill starta och utveckla företag eller att fler arbetstillfällen skapas?  

Ansökan om finansiering av projekt

Projektidéer ska vara nyskapande, intressera flera, bidra till att stärka länets konkurrenskraft och vara jämställdhetsintegrerade. Finansiering kan röra sig om regionala projekt eller delfinansiering till ERUF eller ESF.